Ki burada yapilmisi var..

Yenilikçi bir fikri üretmek mi yoksa satın almak mı?

Sermayeyi hangisine yüklemek daha mantıklı sizce?

Ar-Ge faaliyetlerine hız kazanadırmak, bu faaliyetler için yavru şirketler kurmak, yenilikçiliği kurum içinde teşvik etmek, geri dönüşü hiç bir kesin kaideye dayanmayan araştırmalara para akıtmak?

Ya da ?ki burada yapılmışı var? diyerek satın mı almak?

Her yenilik peşinde bir sürü bilinmezi -riski- taşımakta.. Bu durumda büyük firmalar bu riski taşıyıp olası olumsuz durumlarla yüz yüze gelmek istemiyorlar? Yeniliğin yürüyüp yürümeyeceğini küçüklerin denemesini bekleyip eğer ki yürürse küçükleri bünyelerine katmayı daha uygun buluyorlar.
Bir nevi riski başkasına taşıtıp karşılığını -para, para, para- veriyorlar..
Günümüz yazılım dünyasında bu konuya bir çok örnek bulabilirsiniz.

IBM?in Cognos?u, SAP?nin Business Objects?i satın alması bu konuya verilebilecek en net ve sıcak örneklerdir aslında..

Satın alınan yeniliklerin geliştirilmesi ve pazara daha kuvvetli bir şekilde sunulabilmesi ise büyük kurumlarca çok daha etkin bir şekilde yapılmakta. Bu durumda ayrıca ele alınmalı ve incelenmeli aslında.

Günün sonu:

Ne kadar az bürokrası o kadar çok yenilik?

Leave a Reply