Sessiz bir dalgayım ben, kıyısını bulmaya kıvrılamayan.

Dinsiz bir imamım, cemaatini çağıramayan.

Yolsuz bir köyüm ben, istense de gidilemeyen.

Cansız bir yüreğim ben, çırpınsa da atamayan.

Kanadı olmayan bir kuşum, ne yapsa göçemeyen.

Bir han kapısıyım ben, hiç kimseye açılmayan.

Sürgün diyarların hazan mevsimiyim, esse de gürleyemeyen.

Çatlak bir dudağım ben, acımadan gülümseyemem.

Kandil ışığında titreyen alazım ben, kendini aydınlatamayan.

Her şey içinde hiçbir şeyim, hiçlik mertebesine erişemeyen..

Leave a Reply