2010’da Inovasyon

Boston Consulting Group (BCG), 2005 yılından bu yana dünya çapında üst düzey yöneticilerin katılımıyla bir inovasyon anketi düzenliyor.

Bu sene yaklaşık 1600 üst düzey yöneticiye gönderilen anketin ana çıktısı olarak 2010 yılında, küresel krizin en zor dönemlerine denk  gelen 2009?a oranla inovasyon için çok daha fazla yatırım yapılacağı bilgisi ön planda yer alıyor.

Anketi özetleyen raporda dikkatimi çeken diğer sonuçları ise şu şekilde:

  • Katılımcıların %72?si stratejik öncelik olarak inovasyonu 2010?da ilk 3?e yerleştiriyor.
  • Katılımcıların %84?ü inovasyonu ekonomik canlanmadan fayda sağlayabilmeleri adına en önemli etken olarak görüyorlar.
  • Katılımcıların %61?i 2010 yılında inovasyon bütçelerini arttıracaklarını belirtiyorlar.
  • 2009 yılına göre gelişmekte olan ülkelere yapılacak Ar&Ge yatırımlarında %4?lük bir düşüş ön görülüyor. (İnovasyon yatırımları 2009?a oranla gelişmiş ülkelerde olacak.)
  • Katılımcıların yarısından azı şirketlerinin inovasyon verimliliğini ölçme yöntemleri hakkında tatmin olmuş durumda. ( Sadece %41)

2009?a nazaran 2010 yılında inovasyon açısından daha parlak bir yıl olacağını ön görmek güç olmayacak. 2010 içinde küresel kriz havasından sıyrılmak ve oluşan yeni ekonomik dengelerden daha fazla fayda sağlamak adına kurumlar inovasyona çok daha fazla kaynak ayıracaklar.

Ayrıca, yapılan ankette2010 yılının ön görülen en inovatif şirketlerinin de listelendiği bir bölüm var.

Anketin bu bölümüne göre son dört yılda olduğu gibi bu sene de ilk sırayı kimselere kaptırmayan şirket elbette Apple. Yine son dört yılda Apple?ı en yakından takip eden isim ise Google.

Katılımcılara sorulan bir soru ise Apple?ı tahtından hangi kurumun edebileceğini beklediklerini sorguluyor.  Verilen cevaplar Microsoft, Google ve ?hiç kimse? şeklinde. Hiç kimse cevabı dikkat çekici,  zira Apple?ın tahtının ne kadar sağlam olduğunu işaret ediyor.

2009?a oranla ilk 50 tablosunda dikkat çekici kimi yükselişler var.
20 sıra birden atlayarak 7.liğe yükselen LG,  33.lükten 12.liğe zıplayan Intel ve hemen arkasından 31. Sıradan 13.lüğe ilerleyen Ford Motor 2010 yılı için inovasyon adına ümit vaat ediyorlar.

İşte, 2010 yılı en inovatif şirketlerini listesi.

bcg

Kaynak: BCG 2010 Senior Executive Innovation Survey
Not: Sıralamalar, katılımcıların cevapları
(%80), şirketlerin yatırımcı kazançları (%10), gelir rakamları (%5) ve büyüme rakamlarının (%5) katılımıyla oluşturulan bir hesaplama sonucu şekillenmiştir.

Günün sonu:

Yine, yeniden inovasyon krizden çıkış anahtarı durumunda.

BCG Innovation 2010 Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

Leave a Reply